Regulamin Portalu

Definicje

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Jakub Chrzanowski, prowadzący działalność gospodarczą JAKUB CHRZANOWSKI, ul. Rogowska 50A/1, NIP: 894-292-37-37, REGON: 367724742.

Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym: www.wedkarz.pl.

Użytkownik Serwisu zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego w sposób dobrowolny w Serwisie, które mogą zobaczyć inni Użytkownicy Serwisu oraz które mogą być wykorzystywane przez Administratora na warunkach, jakie zostały określone w Regulaminie.

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane
i zarządza nimi.

Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem, czyli spis wytycznych, jakim muszą podlegać Użytkownicy Serwisu korzystający z niego. Zalogowanie się do Serwisu stanowi jednoznaczność z akceptacją Regulaminu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu
w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być realizowanie bezpłatne lub odpłatnie.

Warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis służy do prowadzenia założonego przez Użytkownika profilu oraz nawiązywania kontaktów zgodnie z możliwościami jakie udostępnia portal.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczonych przez Uczestników Serwisu.
 3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, równocześnie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Odpłatne usługi będą świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty.
 5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rejestracji na czas nieokreślony.
 6. Proces rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu.
 7. Użytkownik akceptuje regulamin Serwisu i jednocześnie wyraża zgodę na złożenie określonych oświadczeń:
 8. przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu w sposób dobrowolny,
 9. umieszczone dane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
 10. potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 11. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, które zostały umieszczone w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowego wykonania niniejszej umowy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 12. wyrażam zgodę na otrzymywanie określonych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o zmianach, utrudnieniach oraz czasowych przerwach w działaniu Serwisu,
 13. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie oraz oświadczam, że osoby, których wizerunek został przeze mnie umieszczony w Serwisie, udzieliły na to zgody,
 14. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez JAKUB CHRZANOWSKI, ul. Rogowska 50A/1, NIP: 894-292-37-37, REGON:
 15. Użytkownik zgadza się podporządkować zakazowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forów internetowych, stron WWW oraz firm konkurencyjnych wobec Administratora Serwisu.
 16. Użytkownik, który złożył dyspozycję rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na umieszczenie
  i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, które zostały określone w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.wedkarz.pl.
 17. Administrator oświadcza, że nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, jednak zastrzega sobie prawo do „interwencji”, czyli usunięcia wypowiedzi oraz wprowadzenia ograniczeń dostępowych do Serwisu Użytkownikowi w określonych przypadkach:
  • wypowiedzi naruszają cudze dobra osobiste, prawidłowy savoire vivre, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zwłaszcza wobec innych użytkowników lub podmiotów,
  • wypowiedzi naruszają ogólnie pojęte prawo prasowe,
  • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych,
  • umieszczenia przez Użytkownika Serwisu reklamy bądź innych materiałów oraz ogłoszeń o charakterze komercyjnym, obejmujące także pozycję nazwy użytkownika oraz podpis jego profilu.
  • Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora.
 1. Zabrania się również rozsyłania spamu i nieustalonej informacji handlowej.
 2. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu,
  w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach internetowych. Użytkownik Serwisu, którego zamieszczona na portalu www.wedkarz.pl treść została wykorzystana, zezwala na ich nieodpłatne wykorzystanie.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Zakazane jest umieszczanie zdjęć oraz treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.), nienawiść, a także treści mogących naruszyć dobra osobiste lub w sposób bezpośredni obrażających godność innych osób.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w sposób jednostronny,
  w każdym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty określonego Regulaminu.
0